Home » 2013 » september

Monthly Archives: september 2013

Geprikkeld door afgoderij

We leven in een afgodische wereld. Raakt het ons nog? Wat doen we ermee? Leven we zo dicht bij God dat we het verschil kunnen maken in de wirwar van leer om ons heen en van Jezus Christus kunnen getuigen? Hij wil ons gebruiken en Zijn Woord keert niet leeg terug (Jes.55:11). Dit leren we o.a. uit de geschiedenis van Paulus op de Areopagus. Hierbij de aantekeningen van een verkondiging die ik over dit gedeelte heb gehouden.

Gods tijd, mijn tijd

In de afgelopen maanden heb ik studie gedaan naar het thema ‘tijd’ in de Bijbel. Daaruit is het volgende artikel geboren: ‘Tijd, een schepping van God’. Ik ben erg enthousiast over wat ik over tijd heb ontdekt. Vooral het feit dat God tijd ook geschapen heeft voor zichzelf, boeit me erg. Voordat ik deze studie op de website plaats, heb ik er al een aantal live studies over gehouden en ook is het verschenen als tweedelig artikel in het magazine van Israël en de Bijbel (Artikel deel 1 IB Magazine / Artikel deel 2 IB Magazine). Dit laatste omdat er in dit thema ook heel mooie linken liggen naar het volk Israël toe. Ik wens iedere lezer toe dat hij of zij zich mag dagelijks mag verheugen in het feit dat ‘onze tijden in Gods hand zijn’ (Psalm 31:16).

Seks, een test

Gisterenavond mocht ik voor een groep jongeren spreken over seksualiteit. Hierbij de lezing op papier. Ik heb gekozen voor de titel: ‘Seks, een test voor je jeugdjaren’. Seksualiteit is een prachtige gave van God voor de mens. Zo kostbaar, dat God er ook een gebruiksaanwijzing bij gegeven heeft in de Bijbel. Alleen op die manier zal seks de kans krijgen om beleefd te worden zoals het bedoeld is. De test draait ten diepste om twee woorden: ‘wachten of vooruit grijpen’. In de kracht van de Heere Jezus is het eerste mogelijk. Zonder die kracht ben je overgeleverd aan je eigen mogelijkheden of onmogelijkheden. De satan zal er alles aan doen om tijdens je jeugd het zaad te zaaien wat niet alleen nu, maar ook later zijn verwoestende werk zal doen in je leven, je huwelijk, je gezin. Dingen die je nu doet, hebben ook gevolgen voor later! Ik bid dat deze lezing en ook dit artikel bij het nalezen zal leiden tot meer geloof ín en gehoorzaamheid áan Jezus Christus, zodat we ook seksualiteit en liefdesrelaties zullen ervaren zoals ze bedoeld zijn en – als we trouwen – met een zuiver hart daarvan zullen kunnen genieten.

Wandelen om te zien

Deze week heb ik een nieuwe verbeelding van de vrucht van de Geest in mijn klas opgehangen. In de oude was alleen de vrucht te zien, met daarin de negen kenmerken van een leven waarin de Heilige Geest de leiding heeft (Galaten 5:22). In de nieuwe versie heb ik de kenmerken weergegeven als schoenen. De vrucht van de Geest is ‘geen vrucht van onze eigen akker’. Deze vrucht krijgen we van God, als we Zijn kind zijn. Afwachten dus maar totdat we iets gaan zien van deze vrucht? Nee. We zullen de aanwezigheid van deze vrucht gaan zien en ervaren als we gaan wandelen door de Geest (Galaten 5:16). Onder andere in de relaties waarin we staan wordt regelmatig getest of we voorrang geven aan ons eigen gevoel of aan de aandrang van de Heilige Geest. Door te leven in gehoorzaamheid zullen we ervaren dat God ons in staat stelt om te handelen vanuit het karakter van de Heere Jezus zelf en dat Hij ons leven langzamerhand verandert.

Conferentie december

Geef je op voor de Bijbelstudieconferentie in december. De plaatsen zijn niet onbeperkt, dus zorg dat je mee kunt. Klik hier voor meer informatie.

Archief berichten