Home » 2014 » januari

Monthly Archives: januari 2014

Schakels

In de afgelopen weken hebben we op zondagmiddag met ons gezin bijbelstudie gedaan over de geslachtregisters van de Heere Jezus. We vinden ze in Mattheüs 1 en in Lukas 3. We hebben dat jaren geleden ook eens gedaan en het waren juist onze oudste kinderen die vroegen om een vervolg. Het lijkt droge stof, die geslachtsregisters, maar dat valt in de praktijk best mee. We zijn begonnen met het maken van een mega legpuzzel, waarbij op ieder puzzelstukje een naam staat van iemand in het geslachtsregister. Onze vier kids konden hierbij allemaal hun ei kwijt, in schrijven, knippen, lijnen trekken en plakken. Al werkende weg begon ook als vanzelf het gesprek erover. Zo verwonderden we ons erover dat God zoveel menselijke schakels gebruikte om Zijn plan uit te voeren. Daar kleven toch de nodige risico’s aan. Maar hoe mensen zich ook gedragen, het loopt Hem nooit uit de hand! God houdt Zijn beloften. Op deze foto een impressie van dit gezinsproject. En we zeggen het ook nu weer: ga dit gewoon doen met je kinderen en ervaar welke zegen er rust op het openen van Gods Woord in gezinsverband. Natuurlijk is dit ook prima toepasbaar in het onderwijs.

Alles wordt nieuw

Vandaag heb ik een muzikale bewerking gemaakt van twee liederen en die gepubliceerd met een boodschap erbij.

‘Alles wordt nieuw’ is een liedje wat ik als kind al kende. Ondanks dat het een simpele boodschap heeft, vermoed ik dat het de wens verwoordt van veel mensen. Ik denk dat deze wens in de toekomende jaren alleen maar groter zal worden. Gods Woord is er duidelijk over hoe hier op aarde de zonde en de gevolgen daarvan zullen toenemen. Alleen de komst van Christus zal daar verandering in brengen. Hoe we ook kunnen verlangen naar die tijd, toch zullen we niet automatisch deel hebben aan de toekomst waar God naartoe werkt. We gunnen het elkaar van harte, maar alleen door Jezus Christus is er behoudenis en is er ook de toegang tot de heerlijkheid die de Heere bestemd heeft voor allen die Hem liefhebben. Nu is het de tijd waarin wij Hem kunnen leren kennen. Vandaar ook de ernstige oproep om Zijn genade niet in de wind te slaan.

Jezus Christus is niet alleen de Redder van de wereld, maar ook de Messias van Israël. Als Hij komt op de wolken, zal ook de tijd aanbreken van Israëls herstel en de regering van Christus over deze wereld. De volken zullen opgaan naar Jeruzalem om de God van Israël te leren kennen en om voor Hem te buigen. Er zal vrede en gerechtigheid zijn op aarde. Als we beseffen waar Gods plan zal uitkomen, dan kunnen we niet anders verlangen dan: ‘Kom, Heere Jezus, kom!’

De koningsvraag

Hoe gezegend je nieuwe jaar is en gaat worden hangt niet af van voornemens, wilskracht, slimme of ‘verantwoorde’ keuzes, geluk of wat dan ook, maar van degene die de koning is in je leven. Dat is een van de lessen die ik de afgelopen maanden weer geleerd heb toen ik me verdiepte in de materie rondom Saul en David.

Deze twee koningen vertegenwoordigen de twee enige opties die er zijn. Het leven van iedere mens kan – helaas ook bij christenen – vele grijstinten hebben, maar als het gaat om ons hart is er slechts keuze uit zwart en wit. Er kan maar een waarheid voor ons gelden.

  • Of je leeft onder leiding van de vorst van deze eeuw (2Kor.4:4), of onder de leiding van God (Ef.2:1-2).
  • Of je leeft onder de macht van de zonde, of je bent van die macht bevrijd door de opstandingskracht van Christus (Rom.6:11-14).
  • Of ons vlees of de Geest van God heeft de leiding in je leven (Rom.8).
  • Of je laat je gedachten beheersen door alles wat er op ons af komt, of de vrede van God heerst in je hart (Fil.4:7; Kol.3:15).
  • Of Gods Woord heeft het gezag in ons leven, of we leven naar onze eigen maatstaven (Joh.17:17; 2Tim.3:14-17).

Wie is er koning in mijn leven? Wie mag de leiding hebben dit jaar? Het antwoord is cruciaal voor de tijd die voor je ligt. Als je niet kiest blijft de situatie zoals die vanaf je het begin van je leven al is. Dat zal ook je toekomst – op korte en eeuwige termijn – bepalen. Als Jezus Christus de Koning van ons hart mag zijn, dan mogen we – hoe ons leven hier op aarde ook zal verlopen – zeker zijn van onze toekomst met Hem (Kol.3:1-4). Om zo te leven is het verlangen van ons hart en ook de wens die we hebben voor jullie allen. Een gezegend 2014 toegewenst!

Archief berichten