Home » 2014 » december

Monthly Archives: december 2014

Gods voornemen uitleven

Zeven jaar geleden – tijdens onze bijbelstudieconferentie in Delft – leidde een broeder de bidstond in met het lezen van 1 SamuĂ«l 14:1-15 en een kleine toelichting daarop. Hoewel ik van jongs af aan vertrouwd ben met het lezen van Gods Woord en heel wat bijbelpassages ken, was dat toch de eerste keer dat ik mezelf bewust werd van het prachtige getuigenis van Jonathan, wat in dit gedeelte beschreven wordt. ‘Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen; misschien zal de HEERE voor ons werken, want het is voor de HEERE niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem: Doe alles wat in uw hart is, ga uw gang; zie, ik volg u, naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei: Zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als zij dit tegen ons zeggen: Sta stil, totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als zij dit zeggen: Klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want dan heeft de HEERE hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken’ (vers 6-10). Sinds dat moment heb ik me vaak voorgenomen om me verder in dit bijbelgedeelte te verdiepen. Pas dit jaar (2014) is het er van gekomen en op de afgelopen bijbelstudieconferentie mocht ik – voor de zevende keer dit jaar – op dezelfde plek een studie geven over dit schitterende gedeelte. Nooit eerder heeft een Schriftgedeelte me zo geboeid en nooit eerder heb ik er zo vaak over kunnen spreken zonder dat het mij of de deelnemers ging vervelen… Het geeft me te denken over hoe Gods Woord zijn gang wil gaan in onze levens en hoe de Heere daarin broeders en zusters wil gebruiken. Als het zaad van Gods Woord in een toebereide aarde valt, zal het vrucht dragen. We mogen daarover spreken en het zo ook weer doorgeven aan anderen. Het zaad van Gods Woord is veel sterker dan alle goed bedoelde voornemens die wij op de valreep van een oud jaar kunnen hebben. Wat een kostbare gedachte om het nieuwe jaar mee in te gaan. Niet met nieuwe voornemens, maar volhardend in het oude voornemen om dicht bij de Heere en Zijn Woord te leven, zodat Zijn eeuwige voornemen in ons leven gestalte krijgt: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Ef.2:10). Laten we daarop vertrouwen zoals Jonathan de Heere vertrouwde.

Archief berichten