Home » 2015 » mei

Monthly Archives: mei 2015

Aionenallergie

Aionen‘Je hebt van die bijbelleraars die het over aionen hebben enzo. Daar ben ik echt zo klaar mee!’ Dat vertrouwde een spreker me eens toe tijdens een uitwisseling over onze gezamenlijke passie: mensen bereiken met de boodschap van Gods Woord. Wat hij niet wist, was dat ik juist die week voor het eerst in een van mijn studies over aionen zou spreken, ofwel over de grote tijdperken binnen Gods plan, waarover de Bijbel ons een aantal dingen vertelt (studie ‘Tijd, een schepping van God’). Om het verder fijne gesprek niet te laten stranden, hield ik dit achter mijn kiezen…

Naderhand heb ik tijdens andere studies ontdekt dat een dergelijke reactie op het begrip aionen geen uitzondering is. Felle reacties en (te) snelle conclusies vormen de hoofdmoot. De een vindt dat het nergens over gaat en dat het niets met de praktijk van het leven te maken heeft. Een ander legt gelijk de koppeling met de leer van de alverzoening. Een derde grijpt het aan om me in het hokje te kunnen plaatsen van mensen die in de bedelingenleer geloven (die overigens over andere zaken gaat 😉 ).

De ervaring heeft me inmiddels geleerd dat zaken die onderwerp van strijd worden, vaak wel ‘ergens over gaan’. Zo ook bij aionen. Het begrijpen van de boodschap van Gods Woord binnen de context van Gods plan, inclusief de onderverdelingen die daar deel van uitmaken, is namelijk de doodsteek voor allerlei uitleg waarbij zaken op onszelf worden toegepast, ten koste van het profetische Woord of ten koste van de openbaring van het geheimenis met betrekking tot het lichaam van Christus. Waar we de context waarin Gods Woord tot ons komt – ook de heilshistorische – gaan respecteren, gaan we de dingen steeds meer zien zoals ze zijn. Voor Israël, maar ook voor de gemeente en daarmee ook ten aanzien van onze persoonlijke plek – onze identiteit – binnen Gods plan. Gods tegenstander heeft er baat bij als er op deze punten ‘ruis’ bestaat. Die ruis wordt in stand gehouden en gevoed als we de Bijbel uitleggen zonder rekening te houden met de context, maar evenzeer als we met bepaalde zaken in de Schrift aan de haal gaan. Dat laatste gebeurt helaas ook rondom aionen. Men vergroot dat wat in de Schrift letterlijk op ons betrekking heeft uit en bouwt hierop een redenatie voort, die zelfs kan leiden tot de bewering dat er alverzoening is. Of men blijft steken bij het analyseren van de Schrift en het vergroten van kennis, terwijl er steeds minder aandacht is voor de praktische levensheiliging en de opdracht om als gemeente samen de eenheid in Christus te bewaren en te beleven.

Tja, het wil wat, die aionen. Mede vanwege dit soort uitwassen begrijp ik de allergische reactie die mensen kunnen hebben bij het begrip aionen, maar dit mag natuurlijk nooit tot gevolg hebben dat we dat we dan maar ‘het kind met het badwater weggooien’ en daarmee een onderdeel van Gods Woord uitsluiten van Schriftonderzoek. We weten inmiddels wat de schadelijke gevolgen hiervan zijn op tal van andere thema’s. Afgelopen week kwamen de aionen weer langs tijdens een cursus over bijbeluitleg. Dat inspireerde me tot het maken van bovenstaande afbeelding. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik weet wat ik kan verwachten als ik er over begin en het motiveert me des te meer om broeders en zusters uit te leggen wat Gods Woord er echt over zegt.

 

Archief berichten