Home » 2016 » januari

Monthly Archives: januari 2016

Gegarandeerd anders

We wensen en hopen wat af aan het begin van het nieuwe jaar, maar hoe nieuw en anders zal het worden? We hebben goede voornemens en hopen dat dingen anders, beter zullen gaan, maar we weten al dat veel van onze wensen niet zullen uitkomen. Een nieuwjaar wat wij ‘maken’ wordt immers al snel een gewoon jaar, net als het oude jaar. Tijden veranderen, maar mensen en hun gedrag niet. ‘Er is niets nieuws onder de zon’ (Prediker 1:9-10).

Nieuwer, beter, succesvoller… we zijn er gek op. Wie voorop durft te lopen in het creëren van nieuwe trends, kan rekenen op veel belangstelling. Vreemd genoeg gaan veel mensen echter voorbij aan het feit dat de Heere God als geen ander in staat is om nieuwe dingen tot stand te brengen. Hij kan een omkeer brengen in situaties waar mensen en menselijke pogingen machteloos staan. Hij creëert iedere dag weer nieuw leven op een planeet die geruïneerd is door de zonde. Als Hij Zich iets voorneemt, zal het ook in praktijk gebracht worden (2 Timotheüs 1:9). Dat valt niet te ontkennen.

Meerdere keren vertelt de Bijbel ons dat de Heere iets nieuws tot stand brengt en tot stand zal brengen. Een volk Israël wat de Heere volkomen zal dienen (Jeremia 31:31; Hebreeën 8:8; Ezechiël 36:26); een nieuwe hemel en aarde (Jesaja 65:17, Openbaring 21:1); een nieuwe mens (2 Korinthe 5:17); een nieuw leven wat steeds verder zal vernieuwen (Kolossenzen 3:9-10)… Laat het getuigenis vanuit deze verzen eens op je in werken.

Geweldig om deze God te kennen en te dienen. Zijn goede voornemens gaan gegarandeerd in vervulling. Met Hem kunnen we uitzien naar een gezegend nieuwjaar, wat anders zal zijn dan alle jaren hiervoor. Dat wensen we ook alle bezoekers van onze website toe.

Archief berichten