Precies op tijd

Heb je jezelf ooit gerealiseerd dat het moment waarop de Heere Jezus op aarde kwam alles te maken heeft met het Joodse volk? Deze preek, die gehouden werd tijdens een gezinsdienst rond kerst, neemt je mee naar de betekenis van Galaten 4:4. ‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet.’

Geluidsopname, presentatie en preekschets