De gemeente: Christus centraal

De brief van Paulus aan de gemeente van Efeze kan verdeeld worden in twee delen. In hoofdstuk 1-3 benoemt Paulus de basis voor iedereen die binnen de huidige periode in Gods plan tot geloof komt. In hoofdstuk 4-6 maakt hij duidelijk wat deze nieuwe start betekent voor ons leven. Allerlei levensterreinen komen aan de orde, te beginnen bij de gemeente. Blijkbaar vindt de Heere het allereerst belangrijk dat we beseffen ‘wie’ wij samen zijn geworden. Geloven doen we samen! Ook als het om de gemeente gaat, is het belangrijk dat onze ogen verlicht worden door de kennis die de Heilige Geest ons wil geven (Ef.1:17-18). De gemeente is namelijk niet ons knutselproject, maar het draait ook hier om Christus. In deze vijfde preek over ‘Nieuwe ogen’ een uitwerking van Efeze 4:1-13.