Rondsurfen op het wereldwijde web

Wie kinderen opvoedt en zich verdiept in hun wereld, krijgt uiteraard ook met hun internetgedrag te maken. Computers en smartphones zijn (ook) voor de meeste kinderen niet meer weg te denken uit hun leven. Aan ons als opvoeders de taak om samen met hen na te denken over hoe je op het wereldwijde web je weg vindt en daar juist niet ‘de weg kwijt raakt’. In onze klas zijn we met de kinderen in gesprek gegaan aan de hand van een lessenserie, die samenkomt in een prezi. Na een intro over het ontstaan en de werking van internet, kwamen de volgende thema’s aan bod:

  • I’m connected (bewustwording dat je deel uitmaakt van een immens groot netwerk)
  • I’m wanted (ik denk dat ik de baas ben, maar ik word ‘gezocht’)
  • What are the rules?
  • Many things to do (waarvoor je internet gebruikt en kunt gebruiken)
  • I say hello (het gebruik van social media)
  • Let’s play games (criteria voor het spelen van games)
  • En we gaan nog verder…

Het is een voorrecht om met kinderen over deze dingen te kunnen nadenken! Ondanks het tegengas wat kinderen kunnen geven als ze beseffen dat er keuzes gemaakt moeten worden… Ondanks het gevoel wat je als opvoeder soms hebt dat je niet van de nieuwste feitjes op de hoogte bent… Ondanks de verbijstering die je soms overvalt als je beseft wat er allemaal rond het scherm gebeurt, zonder dat ouders dit lijken te weten…

Beste mede-opvoeders: ze hebben ons nodig! Als wij hen er niet bij helpen, wie zal het dan doen? Laat je kans niet voorbij gaan. Besef dat je zelf nog steeds het beste voorbeeld bent van hoe het wél kan en níet moet.