Een betrouwbaar Woord

Vijf keer vinden we in de Bijbel de zinsnede: ‘dit is een betrouwbaar woord’ (1Tim.1:15; 3:1; 4:7-9; 2Tim.2:11; Tit.3:8). Vijf accenten die niets af doen van het feit dat héel de Schrift betrouwbaar en gezaghebbend is (2Tim.3:16-17), maar die ons worden aangewezen door de apostel Paulus, wiens onderwijs juist voor gelovigen in deze tijd zo betekenisvol is. Lees verder…