PCM en Bijbelse pedagogiek

‘Eigenlijk handelde jij net echt PCM. Goed zo!’ Je kunt dit compliment tegenwoordig zomaar krijgen van een collega die iets meer af weet van PCM en die net gezien heeft, hoe je in gesprek met een leerling begrip toonde voor diens gevoelens. De laatste jaren horen we in toenemende mate over PCM in het onderwijs. Teams krijgen scholing, leerkrachten ontdekken hun eigen persoonlijkheids-profiel en eveneens dat van hun leerlingen, onderwijsmensen laten zich scholen tot PCM-trainer en de verwachting wordt gewekt dat PCM hét middel is om “in verbinding” – een woord dat bij PCM vaak gebruikt wordt – met elkaar te leven. Er zijn inmiddels scholen die niet alleen ‘vreedzaam’ maar ook PCM zijn. Is het goed om zomaar mee te gaan in deze psychologie? Van welk mensbeeld gaat PCM uit en hoe verhoudt dit alles zich tot Gods Woord? In dit artikel proberen we (Mirjam Both en Bastin Romijn – beiden werkzaam in het onderwijs) hierop een antwoord te formuleren.