Bijbelstudies

De studies hieronder zijn ontstaan naar aanleiding van preken, bijbelstudies of presentaties, zodat informatie achteraf beschikbaar blijft en ook weer door lezers verder gebruikt kan worden. We zien het niet als onze taak om over allerlei (actuele) onderwerpen iets op de website te zetten.
De website van HemelsBrood bestaat al sinds 2001. We hebben in al die jaren zowel nieuwe dingen geleerd als dingen afgeleerd en hopen ook leerbaar te blijven. Daarom zullen er niet alleen publicaties bij komen, maar zullen we soms ook publicaties verwijderen. Maak gerust gebruik van dit materiaal, maar besef dat het je persoonlijke verantwoordelijkheid is om alles wat je leest te toetsen aan Gods Woord. Dat is geen overbodige aansporing in deze tijd, waarin er zoveel klakkeloos als waarheid wordt aangenomen.
Heb je vragen of opmerkingen of wil je delen hoe je bepaalde materialen hebt gebruikt, dan staan we daar altijd open voor. Neem gerust contact met ons op via hemels-brood@solconmail.nl

Oude Testament

Egypte in de Bijbel

Levensloop van Jozef

Numeri (1) Pesach

Numeri (2) Levieten

Numeri (3) Woestijn

Numeri (4) Mozes

Simson

Jesaja 55

Daniël – Duiding profetieën

Daniël – Tijdlijn van de hoofdstukken

Jona en Jezus

Nieuwe Testament

Johannes – Niet zien en toch geloven

Handelingen – Pinksterfeest

Handelingen – Paulus op de Areopagus

Handelingen – Paulus en Silas in Filippi

Filippenzen 1

Filippenzen 2:1-15

Filippenzen 2:25-30 – Epafroditus

Filippenzen 3:10-11

Hebreeën – Auteur en datering

Hebreeën – Geadresseerden en boodschap

Losse thema’s

Bijbelse profetie als weg naar Israëls herstel

Dit is een betrouwbaar woord

Hoezo eindtijd

Nieuwe ogen (deel 1) Verbonden met Hem

Nieuwe ogen (deel 2) Een positie in de hemelse gewesten

Nieuwe ogen (deel 3) Uitverkiezing

Nieuwe ogen (deel 4) Uitverkoren in Hem

Nieuwe ogen (deel 5) Gemeente zijn

Nieuwe ogen (deel 6) Vol worden van kennis

Nieuwe ogen (deel 7) Een hemelse wandel

Precies op tijd

Verlangen naar vrede

Wandel waardig je roeping