Home » Bastin en Colinda » Onze focus

Onze focus

Bijbelstudie en toerusting

De Heere gaf ons Zijn Woord zodat we Hem beter zouden leren kennen en Zijn wil zouden verstaan. Gods Woord geeft deze kennis niet altijd even snel prijs. Toch is en blijft er maar één weg tot deze kennis: vanuit het kennen van Jezus Christus en onder leiding van Zijn Geest de Bijbel open doen en erin graven. Omdat we mensen hierin graag willen helpen, bestaat een groot deel van ons werk uit het stimuleren, begeleiden en toerusten van (ook jonge) christenen door en voor Bijbelstudie. Het liefst werken we in een setting waarin interactie mogelijk is, maar ook voor een studie of lezing kun je bij ons terecht. Voor Bijbelkringen hebben we de cursus Schatgraven opgezet.

Op onze site kun je veel aantekeningen over Bijbelgedeelten en aanverwante thema’s vinden. Vaak zijn het uitgewerkte aantekeningen van bijbelstudies of lezingen.

 

Doorgeven en bemoedigen

De Heere wil mensen laten delen in Zijn rijkdom: wijsheid en kennis. We mogen – moeten – daarvan ook weer uitdelen aan anderen (2Tim.2:2). Het staan in Gods dienst betekent niets meer of minder dan genade ontvangen en rijkdom doorgeven. We willen mensen bemoedigen om zich in maatschappij, huwelijk en gezin te laten leiden door Gods Woord en daarin te volharden, ook als het moeilijk wordt.

 

Visie voor huwelijk en gezin

De wederkomst van onze Heere Jezus komt steeds dichtbij. Gods tegenstander weet dit als geen ander en zal steeds meer zijn grip op deze wereld verstevigen. Het is zijn opzet om alles waarop God Zijn hart zet te slopen en het getuigenis lam te leggen. Goede huwelijken en warme gezinnen zijn bouwstenen die de Heere wil gebruiken en hebben een sterk getuigenis in zich. Vandaar dat ze ook zo enorm onder druk staan in deze tijd. Wij proberen ons aandeel in deze strijd te leveren door met anderen in gesprek te gaan over wat de Bijbel over huwelijk en gezin zegt en het ontwikkelen van gezinsprojecten voor ouders en kinderen.

 

Elkaar leren kennen

Het is ons verlangen om door al deze activiteiten heen elkaar te bemoedigen en toe te rusten, zodat we christenen zullen zijn die een getuigend leven leiden, dicht bij de Heere en dichtbij de mensen om hen heen. Misschien geeft dit alles je het idee dat we niet helemaal in de realiteit staan en dat het woord ‘Bijbel’ het enige is wat in ons woordenboek staat. Het zij zo. Als je nieuwsgierig bent, maak dan gerust contact of kom langs en leer ons kennen. Voor ons zijn deze dingen een logisch vervolg van het leven met de Heere en ook op alles wat er vanuit deze wereld – waar ook wij met twee benen in staan – op ons af komt. We mogen iets voor anderen betekenen, maar wij hebben ook jullie hard nodig.