Home » Publicaties

Publicaties

Via de trefwoorden onder Publicaties bieden we de mogelijkheid om te grasduinen in allerhande Bijbelstudies, artikelen en educatieve materialen, gericht op persoonlijke vorming, gezin en onderwijs. Veel publicaties zijn geplaatst naar aanleiding van Bijbelstudies of lessen die we gegeven hebben, zodat dingen achteraf na te lezen zijn of ook weer door lezers gebruikt kunnen worden. We zien het niet als onze taak om over allerhande onderwerpen iets op de website te zetten.

De website van HemelsBrood bestaat al sinds 2001. We hebben in al die jaren veel nieuwe dingen geleerd en hopen ook leerbaar te blijven. Daarom zullen er niet alleen publicaties bij komen, maar zullen we soms ook publicaties verwijderen. Maak gerust gebruik van de publicaties, maar besef dat het je persoonlijke verantwoordelijkheid is om alles wat je leest te toetsen aan Gods Woord. Dat is geen overbodige aansporing in deze tijd, waarin er zoveel klakkeloos als waarheid wordt aangenomen.

Sommige publicaties zijn qua lay-out wat verouderd. Zolang de boodschap helder blijft, zien we geen reden om ze te verwijderen.

Heb je vragen of opmerkingen of wil je delen hoe je bepaalde materialen hebt gebruikt en wat het heeft uitgewerkt, dan staan we daar altijd open voor. Neem gerust contact met ons op via hemels-brood@filternet.nl.