Publicaties

We bieden de mogelijkheid om te grasduinen in Bijbelstudies en artikelen. Veel publicaties zijn ontstaan naar aanleiding van Bijbelstudies of presentaties die we in de loop der jaren gegeven hebben, zodat informatie achteraf beschikbaar blijft en ook weer door lezers verder gebruikt kan worden. We zien het niet als onze taak om over allerhande onderwerpen iets op de website te zetten.

De website van HemelsBrood bestaat al sinds 2001. We hebben in al die jaren veel nieuwe dingen geleerd en hopen ook leerbaar te blijven. Daarom zullen er niet alleen publicaties bij komen, maar zullen we soms ook publicaties verwijderen. Maak gerust gebruik van de publicaties, maar besef dat het je persoonlijke verantwoordelijkheid is om alles wat je leest te toetsen aan Gods Woord. Dat is geen overbodige aansporing in deze tijd, waarin er zoveel klakkeloos als waarheid wordt aangenomen.

Heb je vragen of opmerkingen of wil je delen hoe je bepaalde materialen hebt gebruikt, dan staan we daar altijd open voor. Neem gerust contact met ons op via hemels-brood@filternet.nl.