Uit de praktijk

Deze materialen zijn door de jaren heen ontstaan rondom bijbelonderwijs op school en thuis. Qua opmaak is een deel inmiddels gedateerd en ook inhoudelijk zouden we nu soms andere keuzes maken. Desondanks blijven het voorbeelden van hoe je als ouders en leerkrachten met kinderen en tieners in gesprek kunt zijn en raken rondom de Bijbel. Zelf materialen hiervoor maken kost tijd, maar het geeft ook veel voldoening.

 

Materiaal algemeen

Aantekeningenblad bij de preek

Filippenzen 3 certificaat / Filippenzen 3 tegel

Leren leven naar Gods wil

Seidermaaltijd (Pesach)

Paulus’ reis van Jeruzalem naar Rome

Maquette van de tempel van Salomo

Verwerking profeten

Vragenlijst over bidden

Waar is het allemaal gebeurd? (lijden en sterven van Jezus)

Dynamiet

Poerimfeest / Poerimfeest Dia’s

Sportevenementen

Vergeving (geen kwaad met kwaad vergelden)

Vergeving (70×7 maal)

Wie is er aan de macht?

Klei

Sneeuw Lesschets / Illustraties / Impressie

   PREZI / Halloween

   PREZI / Internet

 

Speciaal voor oudere tieners

Seks, een test voor je jeugdjaren (lezing over jongeren en seksualiteit)

 

Filmpjes (YouTube-kanaal)

 

Verhalenseries Bijbelboeken

Hieronder een aantal PREZI presentaties bij bijbelboeken en bijbelse thema’s.

   PREZI / Profeten

   PREZI / Jozua

   PREZI / Handelingen

  PREZI / Genesis

   PREZI / Num>Deut

 

Gezinsprojecten

Toen onze oudste kinderen nog jong waren, werkten we in ons gezin met onderstaande gezinsprojecten. We waren dan aan de hand van een thema meerdere weken bezig en maakten er tenslotte een presentatie van, zodat ook andere ouders erdoor geïnspireerd zouden worden om met hun kinderen op een dergelijke manier aan de slag te gaan. Geweldige momenten om aan terug te denken.

Momenteel zijn we bezig om een aantal van deze oude projecten om te werken naar themadozen. Kijk voor meer info bij de gezinsthema’s.

Project Hekjes van liefde

Fotoverslag

Hekken om ons heen

Praatpapier regels

Tien computerregels

Gespreksverslag thema Herstel en vergeving

Gespreksverslag thema Waarschuwen

Project Huis voor God

Gesprekslijn

Fotoverslag

Creatief

Beeldmateriaal

Project Van geslacht tot geslacht

Van geslacht tot geslacht

Project Vrucht van de Geest

Vrucht van de Geest

Project Weg naar de eeuwigheid

Poster Weg naar de eeuwigheid

Project Petrus (2013)

Wandplaat

Artikeltje bij dit gezinsproject

Project Geslachtregister van Jezus

Impressie

Aan het werk

Project Gehoorzaamheid

Themaplaat gehoorzaamheid

Samen bezig met de themaplaat

Als er nieuwe kinderen geboren worden…

Tweede ronde