Christelijk onderwijs

De artikelen en filmpjes hieronder laten iets zien van de wijze waarop ik christelijk onderwijs gestalte geef en wil geven. Christelijk onderwijs is voor mij meer dan kinderen en tieners bekend maken met de boodschap van het evangelie en uitleg geven bij de Bijbel. Dat ‘meer’ komt onder andere tot uiting binnen de KOSMOS projecten. Laten we als christelijke opvoeders de kansen benutten die we krijgen om de volgende generatie toe te rusten voor de wereld van vandaag en morgen.

 

Handreiking voor christelijk onderwijs thuis en op school

Opvoeding in de eindtijd + beeldmateriaal

Presentatie rondom schoolregels ‘Alles op orde’

De Bijbel in de klas Aanmoediging voor het gebruik van de Bijbel in de onderwijspraktijk

Dichterbij Hoofdlijn van een workshop voor leerkrachten

Exemplarisch onderwijs en de Bijbel Mijn drijfveer voor exemplarische lesprojecten

Presentatie BOOM project voor ouders Onderwijs waarin de Bijbel een grote rol speelt

Presentatie BOOM project bij Driestar Educatief Onderwijs waarin de Bijbel een grote rol speelt

Essenties van christelijk leraarschap Hoofdlijn van een lezing + workshop bij Driestar Educatief

Opvoeden in het perspectief van het nieuwe leven Artikel m.b.t. het positieve mensbeeld

Ik en mijn huis Artikel over geloofsopvoeding

De Bijbel in de basis Appèl op christelijk leraarschap n.a.v. KOSMOS project BOOM

KOSMOS projecten Essentie van KOSMOS projecten en project ‘Alles in orde’

PCM in het licht van Bijbelse pedagogiek Artikel voor Bijbel & Onderwijs

 

Korte filmpjes rondom christelijk leraarschap

   Ambassadeur van de Schepper

   Momenten benutten

   Gouden momenten

   Geen water bij de wijn