Home » Studies en lezingen

Studies en lezingen

Beschikbaar

Door de jaren heen hebben we op veel plaatsen bijbelstudies gegeven, toerusting op het gebied van bijbelstudie of lezingen over geloofsopvoeding en christelijk leraarschap. Nog steeds zijn we beschikbaar om dit te doen. Neem gerust contact met ons op.

Voorbeelden van thema’s en studies waarover we (momenteel) een bijeenkomst kunnen verzorgen, zijn:

  • Typologie (hermeneutiek) -> toerusting voor een bijbelstudiegroep
  • Het belang van de context (hermeneutiek) -> toerusting voor een bijbelstudiegroep
  • De context van Handelingen -> bijbelstudie en toerusting voor een bijbelstudiegroep
  • De brief aan de Filippenzen -> bijbelstudie en geestelijke vorming
  • Onze positie in Christus -> bijbelstudie en geestelijke vorming
  • Christelijk leraarschap en de KOSMOS projecten -> onderwijs
  • Geloofsopvoeding en het ‘geestelijke milieu’ waarin onze kinderen opgroeien -> opvoeding, onderwijs

Contact leggen kan via hemels-brood@filternet.nl.

 

Vergoeding

Voor grote groepen en gemeente-activiteiten rekenen we het standaard sprekerstarief + reiskosten en voor kleine groepen of huiskringen een (eventueel lager) tarief naar draagkracht.