TIJDELIJK/Volheid van Christus

Via deze tijdelijke pagina zijn de geluidsopnamen etc. van de studies en dagsluitingen op camping de Sikkenberg (19-24 juli 2020) te beluisteren. De bestanden blijven als backup voor de campinggasten van deze week beschikbaar tot eind augustus. Als je iets gemist hebt, kun je dat alsnog beluisteren.

Naarmate de week vorderde bleek dat het thema van de zondagse samenkomst – de volheid van Christus – de verbindende schakel was tussen alles wat er in deze week ter sprake kwam en dat dit er voor zorgde dat het – ondanks de verschillende onderwerpen – toch een soort geheel werd.

Zondag 19 juli morgensamenkomst – De volheid van Christus

Maandag 20 juli Bijbelstudie Simson (1) + Beeldmateriaal studies

Maandag 20 juli dagsluiting – Lessen van een huisjesslak (1)

Dinsdag 21 juli Bijbelstudie Simson (2)

Dinsdag 21 juli dagsluiting – Lessen van een huisjesslak (2)

Woensdag 22 juli Bijbelstudie Simson (3)

Woensdag 22 juli dagsluiting – Tussen begin en einde (Filippenzenbrief)

Woensdag 22 juli – Het hemelboek

Het geluidsbestand en de presentatie zijn niet beschikbaar omdat ik dit materiaal gebruik om lezingen over te houden.

Donderdag 23 juli Bijbelstudie Simson (4)

Donderdag 23 juli Dagsluiting – Lessen van een steen (1)

Vrijdag 24 juli Dagsluiting – Lessen van een steen (2)