Het geheim van Galilea

Waarom verbleef de Heere Jezus tijdens Zijn aardse bediening voornamelijk in Galilea? Waarom kreeg Hij zo vaak met demonen te maken? De antwoorden op deze vragen ontdekken we als we in de Schrift nagaan wat zich eerder in dit gebied heeft afgespeeld. In deze studie een reis door Israëls verleden, met uitzicht op de toekomst. ‘Het volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’ (Jesaja 9:1). Een hoopvolle boodschap ook voor onze tijd, waarin de aarde steeds verder in geestelijke duisternis wordt gehuld. Wie de Heere wil volgen, zal keuzes moeten én kunnen maken.

Uitverkiezing

Je hebt het vast weleens meegemaakt…. Een gezellig en ontspannen samenzijn, waar iemand op een gegeven moment een lastige kwestie ter sprake brengt. Het gesprek wordt ingewikkeld … Dat zelfde kan je overkomen als je het onderwerp ‘uitverkiezing’ ter sprake brengt. Veel mensen ervaren dit als een lastig begrip, wat simpele waarheden ingewikkeld lijkt te maken. De gedachte dat God alles van te voren weet en regelt, roept uiteraard stevige vragen op. Afhankelijk van je opvoeding of theologische wortels kan het woord ‘uitverkiezing’ je ook herinneren aan je worsteling met de vraag: ‘Is het voor mij wel echt mogelijk om een kind van God te worden? Stel dat ik immers niet uitverkoren ben…’

In deze twee preken aandacht voor ‘uitverkiezing’ naar aanleiding van Efeze 1:4. In de eerste preek ga ik in op wat de Bijbel in het algemeen over ‘uitverkiezing’ zegt en in de tweede preek staat de genoemde tekst centraal. In de aantekeningen meer details.

Ik hoop dat dit alles je zal helpen om te beseffen dat het feit dat God ‘verkiest’ alle reden geeft om Hem te danken en te lofprijzen.

Zwaartekracht

Dit najaar ben ik samen met mijn klas aan de slag gegaan met een nieuw KOSMOS project, over zwaartekracht. Als ‘echte’ wetenschappers gaan we onder andere op zoek naar het geheim achter zwaartekracht. Natuurkunde, geologie, geschiedenis, biologie, de Bijbel… niets is voor ons onbespreekbaar en we schuwen in ons onderzoek geen enkel terrein. Beleef ons avontuur mee via de presentatie in PREZI. Wil je ook zulke projecten opzetten, kijk dan op de webpagina van de KOSMOS projecten en neem contact op. Vooral dat laatste zou ik erg leuk vinden!

Zwaartekracht

Annulering Bijbelcursus

Wegens te weinig aanmeldingen zal de bijbelcursus Tekst & Context in het najaar van 2017 niet doorgaan. In het voorjaar van 2018 zullen opnieuw de mogelijkheden verkend worden voor een cursus.

Meer info is te vinden op http://www.hemels-brood.nl/tekst-en-context/

Vuur

Collega-leerkrachten, opgelet! Het is weer mogelijk om mee te kijken met een nieuw KOSMOS project. Deze keer gaat het over vuur. Fascinerend om samen met de leerlingen te ontdekken wat de functie van vuur is op aarde en hoe het bestuderen ervan onze ogen opent voor de geweldige samenhang in de schepping. Laat je inspireren om in dialoog met je leerlingen zulke ontdekkingsreizen te maken.

Meer informatie vind je op de speciale pagina voor de KOSMOS projecten.

Vuur

 

Archief berichten