Home » Gezinsberichten

Category Archives: Gezinsberichten

Schuilplaats

Vandaag zijn we als gezin naar het Corrie ten Boomhuis geweest. We gingen in de verwachting dat het vooral een soort museum zou zijn, maar het kwam feitelijk neer op een geweldig getuigenis van wat de Heere kan doen in het leven van hen die op Hem vertrouwen. Gewoon een half uur zitten luisteren. Geweldig ook hoe de gids dit wist over te brengen. Bijzonder dat dit getuigenis daar iedere dag aan tientallen mensen wordt doorgegeven, veelal gelovigen, maar ook mensen die de Heere Jezus nog niet kennen. Eindelijk ook eens Corries borduurwerkje van dichtbij gezien, met daarbij de boodschap dat de Heere ook moeilijke omstandigheden gebruikt om ons te vormen naar Zijn beeld. Wij zien de onderzijde van het borduurwerk, maar de Heere ziet de bovenzijde, dat wat Hij in ons leven uitwerkt. Ik weet en geloof dit ook al lang, maar tegen de rauwe achtergrond van wat deze mensen hebben meegemaakt, spreekt het nog veel meer. Ook echt een aanrader om met de kinderen heen te gaan. Even in die echte schuilplaats van toen zitten…

Het beste concept

SAMSUNG CAMERA PICTURESGeloofsopvoeding in het gezin, gouden momenten. Momenteel zijn we bezig met een ‘project’ over gehoorzaamheid; geen populair begrip in deze tijd. Gehoorzaamheid is niets minder dan je plek innemen in Gods ordening. Al sinds de schepping onbetwist het beste concept. Met een collage erbij blijft het net even wat beter hangen. Laat je inspireren.

 

Jireh

JirehOp 1 september hebben we uit de hand van de Heere een vijfde kindje ontvangen, een dochter met de naam Jireh. Jireh betekent ‘voorzien’ (Hebr.). Wij moesten er een poosje aan wennen om weer opnieuw vader en moeder te worden, maar de Heere heeft ook de komst en geboorte van dit kindje voorzien en Hij heeft tot nog toe ook voorzien in alles wat nodig is. Hem daarvoor alle dank!

 

Bemoedigend!

Vandaag zijn we thuis gekomen vanuit Groningen. Onze laatste week brachten we door op camping de Sikkenberg in Onstwedde. Na een heerlijke zomervakantie start binnenkort het ‘normale leven’ weer. Vakanties kunnen om meerdere redenen fijn zijn. Het trefwoord wat wij aan de afgelopen vakantie willen geven, is ‘bemoedigend’. Aan de hand van dit woord willen we een impressie geven van hoe het met ons gaat.

  • Het was bemoedigend om samen met de kinderen werk te doen in Gods koninkrijk. Judith en Jesse hebben hun steen bijgedragen in kinderwerk en muziek. Colinda heeft diverse (ook jonge) vrouwen kunnen bemoedigen en kunnen onderwijzen over hun plaats in huwelijk en gezin. Bastin heeft studies gegeven. Geweldig om te zien hoe de kinderen ons volgen in het doorgeven van Gods Woord.
  • De avondsluitingen op de Sikkenberg stonden in het teken van het thema ‘Christus in het middelpunt’. Het was bemoedigend om met zoveel verschillende broeders en zusters eenheid te ervaren in het verlangen dat Christus het middelpunt van ons leven is en zal zijn.
  • Colinda is weer bemoedigd om door te gaan met het geven van het onderwijs voor vrouwen. Veel vrouwen gaven aan dat ze het fijn vonden om herkenning te ervaren bij het proces waarin ze als moeder en vrouw staan.
  • We hebben ook een aantal gesprekken gehad met echtparen her en der uit het land. Bijzonder om als ‘vreemden van elkaar’ toch zo’n eenheid te ervaren in Christus. Het was bemoedigend om bij elkaar de drang te herkennen om te bidden voor de gemeente en om actief te zijn in de plaats waar we gesteld zijn.
  • Na al twee preken en twee presentaties over 1 Samuël 13-14 gedaan te hebben, heeft Bastin op de Sikkenberg opnieuw drie vervolgstudies gegeven over dit zelfde gedeelte. Bemoedigend om te merken hoe het mensen motiveerde en toegerust heeft om te volharden in het onderzoek van Gods Woord. Het komt niet vaak voor dat Bastin zo vaak kan putten uit een Bijbelgedeelte. Ook in het najaar zullen we ermee doorgaan.
  • We mochten veel dingen doorgeven, maar hebben ook zelf weer veel geleerd uit Gods Woord. Vooral het onderwijs uit Kolossenzen 1:13-14 heeft ons erg bemoedigd. Bekende feiten, maar met een geweldig diepe inhoud.
  • Gedurende de vakantietijd is het aantal deelnemers voor de cursus Schatgraven opgelopen tot boven de 20. We hadden we een paar maanden geleden nooit kunnen bedenken dat er zoveel aanmeldingen zouden komen. Het bemoedigt ons om de komende weken van start te gaan met de cursus en daar ook de nodige voorbereidingen voor te treffen. Er is nog plaats voor meer deelnemers.
  • We hebben deze zomer meer dan anders gemerkt wat het betekent om biddende broeders en zusters achter je te hebben staan. Het doorgeven van Gods Woord gaat altijd gepaard met strijd. Ook deze zomer merkten we dat in toenemende mate. We hebben een groep broeders en zusters gevraagd om voor ons te bidden en het gevolg daarvan was dat we heel ontspannen en toch met veel passie ons werk hebben kunnen doen. De gebeden hebben ons bemoedigd.

Zo mogen we het najaar ingaan; met energie en visie voor onze taak. ‘Geprezen zij de Heere!’

Educatieve publicaties

Deze week is de website uitgebreid met wat educatieve materialen rondom natuuronderwijs. Het betreft wat lessen die ik in de afgelopen jaren in mijn klas gegeven heb rondom geologie, fossielen, dino’s en schepping-evolutie. Dat zijn thema’s die me erg boeien en daar breng ik graag wat van over op mijn leerlingen. Nieuwste item in deze categorie is de les over de sneeuwvlok. Die heb ik vorige week gemaakt en gegeven. Het was echt een geweldige ervaring om kinderen mee te nemen in de ontdekkingsreis naar de typologische betekenis van de sneeuwvlok: Jezus Christus. Ik hoop dat ik met dergelijke materialen ook andere opvoeders zal inspireren om kinderen kennis bij te brengen met een open Bijbel. Zelf doe ik dat al jaren en het is leuk om te zien dat onze eigen kinderen en ook leerlingen in mijn klas dat al snel heel gewoon gaan vinden. Er zijn best veel kinderen – ook in christelijke gezinnen – die twijfels hebben over de betrouwbaarheid van de Bijbel en die zich afvragen hoe ze moeten omgaan met dingen die door de wetenschap ‘bewezen’ zijn. Dit kunnen voor volwassenen al pittige vraagstukken zijn; laat staan voor kinderen. Als opvoeders kunnen we hen een grote dienst bewijzen als we hen laten zien (vertellen en voorleven) hoe relevant de Bijbel is voor het leven van vandaag. Dat kan tijdens het Bijbelonderwijs, maar ook bij veel meer kennis- en vormingsgebieden. Bij welk onderwerp eigenlijk niet? Op onze Bijbelkring bestuderen we dit seizoen de brief aan de Romeinen en in de eerste hoofdstukken daarvan wordt pijnlijk duidelijk wat de gevolgen zijn geweest van de keus van het schepsel om de Schepper terzijde te schuiven. Veel mensen beseffen niet dat het ook een groot gevolg heeft gehad voor het ‘inzicht’ wat we als mensheid denken te hebben in allerlei dingen. Laten we doordrongen zijn van de waarheid dat leven en inzicht pas weer beginnen en groeien bij het erkennen van de Schepper als Heer van ons leven. Laten we dit onze kinderen ook vertellen, ‘opdat zij hun hoop op God zouden stellen’ (Ps.78).

Ik ben erg blij met het filmpje wat ik heb kunnen maken over het gebruik van voorbeelden en voorwerpen bij Bijbelonderwijs. Ik heb veel van dat soort attributen liggen en zocht al lang naar een manier om het ook met mensen te delen. Het is goed om dingen waardoor je zelf zegen hebt kunnen verspreiden ook te delen met anderen en ze niet alleen voor jezelf te houden. Op deze manier hoop ik weer een impuls te geven aan de creativiteit in het kader van Bijbelonderwijs. Vaak ligt bij Bijbelonderwijs het accent op de verbale of schriftelijke overdracht, maar laten we de kracht van de visuele overdracht ook op dit vlak niet vergeten.

Het is fijn om te weten dat er mensen zijn die voor ons bidden. Het gaat goed met ons. We hebben dit jaar veel vrucht mogen zien op ons werk, dat mensen tot geloofszekerheid zijn gekomen of dat ze in hun omstandigheden hun hoop op God zijn gaan stellen. Als we zien wat we nu ook in onze eigen wijk aan activiteiten mogen hebben, zijn we nog steeds verwonderd. Het enige probleem waar we tegenaan lopen is dat we zo langzamerhand alle huiskamers uit groeien. Soms denken we dat het bijna te mooi is om waar te zijn en vragen we ons af hoe lang dit zo ongehinderd door kan gaan. Waar God aan het werk gaat, zal immers ook de satan niet stilzitten. Wetend hoe die dingen kunnen gaan, proberen we alert te zijn op dingen die Gods werk willen afbreken en willen we jullie vragen om af en toe aan ons te blijven deken in jullie gebeden.

Ontvang onze hartelijke groet!

Bastin, Colinda en de kids

19 februari 2013

 

Archief berichten