Pastoraat voor vrouwen

Ondanks dat alle vrouwen uniek en verschillend zijn, denken veel vrouwen na over de zelfde vragen. Wie ben ik? Wat is mijn taak in maatschappij, huwelijk of gezin? Hoe moet ik verder in deze situatie? Hoe moet ik omgaan met iets wat ik heb meegemaakt? Wat is Gods wil voor mijn leven? Waarschijnlijk herken je bepaalde vragen. Misschien ervaar je dat je met sommige vragen niet verder komt en voel je de behoefte om hierover met iemand door te praten.

Ik – Colinda – ben bereid om hierover met je in gesprek te gaan en een stukje ‘met je mee te lopen’, om je te bemoedigen en samen naar antwoorden te zoeken. Niet altijd zullen omstandigheden veranderen, maar met Gods hulp kun je leren om in die omstandigheden sterk te staan en de juiste keuzes te maken.

Thema’s waar ik de afgelopen jaren vrouwen bij heb kunnen helpen zijn: vrouw zijn, identiteit, zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde, (voorbereiding op) huwelijk en gezin, moederschap.

Door alle jaren heen zijn dit de ankerpunten geworden van de hulp die ik wil bieden en waarin ik geloof:

  • Bij de Heere is hoop en bemoediging voor alle situaties.
  • Een persoonlijke relatie met de Heere maakt verandering van binnenuit mogelijk.
  • Gods Woord is de juiste richtlijn voor ons leven.

Hieronder vind je meer informatie over wat ik kan bieden op het gebied van pastorale gesprekken. Als het je aanspreekt, neem dan gerust contact met me op. Dat kan via visievoorvrouwen@hemels-brood.nl

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze is gevormd door de vragen waarin ik zelf een weg gevonden heb, training, zelfstudie en de ervaring vanuit alle gesprekstrajecten.

  • Als je contact met me opneemt, maak ik op korte termijn een afspraak met jou. Het aantal gesprekstrajecten wat ik gelijktijdig kan doen, stem ik af op de mogelijkheden die ik heb naast mijn gezin.
  • Soms kan één gesprek al voorzien in een behoefte, maar het kan ook raadzaam zijn om daar meer gesprekken voor te gebruiken. In het eerste (en soms een tweede gesprek) verkennen we dit. Als we besluiten om meerdere gesprekken te hebben, dan zullen we dat doen met een gemiddelde frequentie van eens per twee á drie weken.
  • De gesprekken vinden bij voorkeur in huiskamersfeer plaats, op een plek waar we rustig kunnen praten. Dat kan bij mij thuis zijn, maar ook bij jou thuis.
  • Voor een gesprek neem ik een uur tot anderhalf uur de tijd. Door samen te praten hopen we inzicht te krijgen in de achtergrond van je vragen en een weg te vinden om verder te gaan. Het lezen van de Bijbel en het gebed om inzicht en kracht van God heeft in de gesprekken een belangrijke plaats. Als opstap naar een volgend gesprek geeft ik doorgaans een kleine leesopdracht of praktijkopdracht mee.
  • Na een aantal gesprekken evalueren we het traject en bepalen we samen of we verder gaan of stoppen.
  • Mocht ik je niet verder kunnen helpen, dan ben ik bereid om met je mee te zoeken naar een andere manier van hulp(verlening).
  • Voor het eerste gesprek vraag ik geen vergoeding. Voor de vervolggesprekken is mijn tarief €25,00 per gesprek. Mocht dit bedrag een belemmering voor je zijn, dan stemmen we daar samen iets voor af wat wel haalbaar is.

Leestips

In de handreiking ‘Van vrouw tot vrouw’ werk ik – naar aanleiding van Titus 2:3-5 – uit wat christenvrouwen voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van huwelijk en gezin. In deze handreiking vertel ik ook over het proces wat ik zelf doorlopen heb en wat de basis is geworden van de dingen die ik nu mag doorgeven.

De vrouw van Spreuken 31 wordt door veel vrouwen ervaren als een maatstaf waaraan je moet voldoen, maar waaraan je niet kunt voldoen. Anderen pakken er uit wat ze denken te kunnen gebruiken in hun dagelijks leven. In dit artikel wordt dit gedeelte (31:10-31) uitgelegd in de context. Ik heb het ervaren als een bemoediging voor alle vrouwen die met de Heere willen leven en deel het daarom graag met jullie.