Home » In de media

Category Archives: In de media

Licht op de eindtijd

Komende zaterdag mag ik spreken op de Israël Jongerendag in Doorn. Vandaag een laatste oproep aan alle jongeren en andere geïnteresseerden om aan te schuiven. Thema’s als ‘eindtijd’ en ‘Israël’ lijken voor veel christenen in de categorie ‘overige onderwerpen’ of ‘bijzaken’ te vallen. Niets is minder waar. Wie de Bijbel leest, kan er niet omheen dat de Heere ons allen bij deze thema’s bepaalt. Dat wat er straks zal gebeuren heeft alles te maken met het leven wat we nu leven en alles wat er om ons heen gebeurt.

In het Zoeklicht

Vandaag is de nieuwe editie van het Zoeklicht uitgekomen, met daarin een kort artikel over de studiedag die we binnenkort in Doorn gaan houden. Veel mensen lezen dit blad en het is te hopen dat daardoor ook veel jonge mensen op deze studiedag zullen afkomen. Ooit ben ik abonnee van het Zoeklicht geweest, maar ik had toen nooit kunnen vermoeden dat ik er nog eens met foto en al in zou komen te staan. Mooi om deze dag samen met broeder Christian te doen. De lach op de foto is misschien niet zo passend voor dergelijke artikelen. Als je het over een donkere eindtijd hebt, moet je misschien anders kijken… Wij dachten aan het licht. 😉

Artikel op CIP.nl

Op  2 februari 2013 heeft Bastin gesproken op een studiedag over Israël en  wereldvrede. De studie ging met name over de valse vrede die vooraf gaat aan  de vrede die God beloofd heeft en over de dingen waar wij nu rekening mee  moeten houden. Vooraf aan de studiedag verscheen deze aankondiging op CIP.nl.

http://www.cip.nl/artikel/33324/Geen-wereldvrede-zonder-Isra%C3%ABl

Artikel in De Oogst

Vanwege ons werk op  camping De Sikkenberg werd Bastin in de zomer van 2012 geïnterviewd door Gertjan de Jong van stichting Tot heil des volks. Het artikel is een  mooie weergave geworden van de dingen die ons hart hebben. We zijn dankbaar  dat we al een aantal jaren op deze camping Gods Woord mogen doorgeven.

Het artikel is eerst gepubliceerd in de Oogst en kort daarna ook op Habakuk.nl.

http://www.habakuk.nu/interviews/item/3478-de-duivel-zit-niet-stil/

Hart voor Marokkanen

Op 15 maart werd er in  het RD een artikeltje  gepubliceerd waarin Bastin vertelde over onze liefde voor moslims en in het bijzonder  voor de Marokkanen in Gouda. We werden hiervoor benaderd door een journalist  die een artikel wilde schrijven over het contact tussen christenen en  Marokkanen in Gouda, juist omdat er in onze stad regelmatig het een en ander  gebeurt. Wij vinden dat wat we  doen niet zo bijzonder. We doen niets meer of minder dan dat de Heere van ons  mag verwachten en er zijn ook veel stadsgenoten die dat zelfde doen. Wat we wel bijzonder  vinden, is dat de Heere God óns hart heeft  veranderd om ook deze mensen lief te hebben en voor hen open te kunnen staan.  Dat was vroeger wel anders. Beschamend! Daarom hebben we ook deze kans  aangegrepen om van Gods werk te getuigen. Aan Hem alle eer!

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/gouda_zou_succesverhaal_kunnen_zijn_1_629799

Archief berichten