Home » Publicaties

Categorie Archief: Publicaties

Uitverkiezing

Je hebt het vast weleens meegemaakt…. Een gezellig en ontspannen samenzijn, waar iemand op een gegeven moment een lastige kwestie ter sprake brengt. Het gesprek wordt ingewikkeld … Dat zelfde kan je overkomen als je het onderwerp ‘uitverkiezing’ ter sprake brengt. Veel mensen ervaren dit als een lastig begrip, wat simpele waarheden ingewikkeld lijkt te maken. De gedachte dat God alles van te voren weet en regelt, roept uiteraard stevige vragen op. Afhankelijk van je opvoeding of theologische wortels kan het woord ‘uitverkiezing’ je ook herinneren aan je worsteling met de vraag: ‘Is het voor mij wel echt mogelijk om een kind van God te worden? Stel dat ik immers niet uitverkoren ben…’

In deze twee preken aandacht voor ‘uitverkiezing’ naar aanleiding van Efeze 1:4. In de eerste preek ga ik in op wat de Bijbel in het algemeen over ‘uitverkiezing’ zegt en in de tweede preek staat de genoemde tekst centraal. In de aantekeningen meer details.

Ik hoop dat dit alles je zal helpen om te beseffen dat het feit dat God ‘verkiest’ alle reden geeft om Hem te danken en te lofprijzen.

Wat is dit?

Over de betekenis van Pasen bestaat onder christenen weinig onduidelijkheid. Over de betekenis van hemelvaart nog minder. Een kerstfeest is in de Bijbel helemaal niet terug te vinden. Rondom het Pinksterfeest komen we echter tal van interpretaties tegen. Het begin van de gemeente, de eerste van vele blessings, een opwekking (al dan niet voor Israël), een noodzakelijke impuls voor een ‘Geestvervuld’ leven, de komst van de Heilige Geest over heel de wereld… ’Wat wil dit toch zeggen? (Hand.2:12)’ In deze studie een duiding van de gebeurtenissen die we beschreven vinden in Handelingen 2.

[ Link naar de presentatie ]

Handelingen 2

Niet zien en toch geloven

Niet zien en toch geloven… Dat is niet van deze tijd. Meer dan ooit willen we als moderne mens keiharde bewijzen hebben voordat we iets geloven. De opstanding van Jezus Christus wordt door het gros afgedaan als een fabeltje, of hooguit een inspirerende gedachte voor gelovige mensen. In Johannes 20, waar we lezen over verschijningen van de opgestane Heere, ontmoeten we mensen die geloven op basis van wat ze zien. De focus van dit hoofdstuk ligt echter op het Woord van God, wat ons wil brengen tot dat geloof. Een tijdloos principe. Een appèl om de Schriften te bestuderen en als waarheid te aanvaarden.

Tekstversie met aantekeningen

Geluidsbestand

Kan ik iets voor je doen?

Dit jaar spreek ik in onze gemeente een aantal keren over het thema ‘Nieuwe ogen’. Samen ontdekken we (dat is althans mijn verlangen) wat de betekenis is van het feit dat wij ín Christus zijn en dat ons leven mét Hem verborgen is in God (Kol.3:3). Christus is gestorven, begraven, opgewekt en heeft Zijn hemelse positie ingenomen. Gods Woord vertelt ons niet alleen wat Hij – plaatsvervangend – voor ons deed, maar ook wat er met ons gebeurd is toen we tot geloof kwamen. We zijn met Hem gestorven, begraven, opgewekt en hebben met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten (Ef.2:6). Wat voor Hem geldt, geldt ook voor ons en zal ook in de toekomst verder uitgewerkt worden. Totale verbondenheid met Christus…

Veel mensen waren onder de indruk van het slot van The Passion 2017. ‘Kan ik iets voor je doen?’ Een uitnodiging van de levende Jezus (‘…volgens de Bijbel was er nog een epiloog…’) aan mensen om Hem toe te laten in hun leven… Tja, de kennismaking met het evangelie moet ergens beginnen en gelukkig kan de Heere hiervoor veel meer dingen gebruiken dan wij ons soms kunnen voorstellen. De vraag die bij mij blijft hangen is hoeveel we al ontdekt hebben van het evangelie als we belijden dat we christen zijn. Ben je al onder de indruk gekomen van het ‘Dit heb ik voor jou gedaan!’ ? Bid of de Heere je ‘verlichte ogen’ wil geven (Ef.1:18) en laat Zijn Woord je leven verlichten.

Dwarsligger (2)

De apostel Paulus was een door God uitverkoren instrument om Zijn evangelie naar mensen te brengen; zeker geen dwarsligger. Wie echter aanrommelde met het evangelie, of met levensheiliging, of wie wet en genade door elkaar mengde, kreeg te maken met een Paulus die ronduit zei waar het op stond; een Paulus die er niet voor terugdeinsde om een dwarsligger te zijn te midden van de massa. Paulus maakte daar niet alleen vrienden mee en ook nu nog zijn er mensen die aanstoot nemen aan zijn onderwijs. Als we ontdekken welke geweldige boodschap hij brengt, begrijpen we ook waarom juist dit onderwijs zo onder vuur ligt.

Op de startconferentie in Delf mocht ik hierover een studie geven. Hieronder de video-opnames die hiervan gemaakt zijn.

Studie (eerste helft)

Studie (tweede helft)