Bastin en Colinda

Bastin en Colinda

‘Bastin (1973) en Colinda (1975) wonen met hun vijf kinderen in Gouda en richten zich al vele jaren op toerusting en bemoediging van christenen (en jonge mensen in het bijzonder) bij het bestuderen van Gods Woord. Thema’s rondom gezin, geloofopvoeding en huwelijk hebben in het bijzonder hun hart. Vandaar ook dat ze zich ook graag inzetten voor activiteiten die ze als gezin of vanuit hun huis kunnen doen. Bastin – vier dagen per week werkzaam in het onderwijs (SO-gedrag) – spreekt met regelmaat in samenkomsten of op studiebijeenkomsten en geeft ook les aan een Bijbelschool. Colinda – werkzaam in en vanuit het huis – richt zich specifiek op het gesprek met vrouwen(groepen) en pastorale begeleiding van vrouwen. Samen met hun kinderen verlangen ze ernaar om een gezin te zijn en te blijven in dienstbaarheid aan de Heere.’ Bron: www.sikkenberg.nl

Naamloos

 

Bastin

‘Samen met mijn vrouw Colinda en onze vijf kinderen wonen we in Gouda. Vier dagen per week ben ik werkzaam in het onderwijs als leraar SO-gedrag (jonge tieners met speciale onderwijsbehoeften). Eén hele dag per week kan ik wijden aan een van mijn andere passies: het onderzoeken van Gods Woord en het voorbereiden van spreekbeurten of bijbelstudies met groepen. Door dit Woord heeft de Heere mij tot leven geroepen en ik ervaar steeds weer dat Hij dit Woord voor mij en anderen wil gebruiken ‘tot onderricht en om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder werk volkomen toegerust’ (2Tim.3:16-17). Juist in de laatste dagen is het zo nodig dat we het Woord kennen, zowel met betrekking tot de gemeente, als ook met betrekking tot Israël. Graag geef ik hierom mijn medewerking aan het iB Studiehuis van Israël en de Bijbel.’ Bron: www.israelendebijbel.nl

 

Colinda

‘Ik ben getrouwd met Bastin toen ik 20 jaar oud was. Ik was op dat moment nog bezig met het afronden van mijn studie en heb nog een poosje gewerkt als verpleegkundige, totdat Judith geboren werd. Wij hebben er voor gekozen dat ik vooral thuis zou zijn voor de kinderen en Bastin buitenshuis zijn taak op zich zou nemen. Dit heb ik altijd ervaren als een goede keus, maar ik heb wel moeten leren om er een weg in te vinden, bijvoorbeeld in het zoeken naar de balans tussen dingen in het gezin en evt. activiteiten daarbuiten. Ik had vaak het idee dat ik mezelf moest verdedigen omdat ik niet deelnam aan het betaalde arbeidsproces en het heeft even geduurd dat ik echt kon genieten van het thuismoederschap.

Veel van de dingen die ik nu aan andere vrouwen wil doorgeven, heb ik zelf moeten ontdekken door de jaren heen. Bij veel vrouwen die ik tegenkom – getrouwd en ongetrouwd – merk ik de behoefte om ook met deze dingen bezig te zijn en er over te praten. Ik wil dat graag stimuleren, omdat dit je helpt bij het maken van belangrijke keuzes in je leven. Het is goed om al jong te kunnen genieten van wie je mag zijn als vrouw, maar natuurlijk ben je nooit te oud om hierin te groeien.’