Home » Bastin en Colinda

Bastin en Colinda

Bastin en Colinda

‘Bastin (1973) en Colinda (1975) wonen met hun vijf kinderen in Gouda en richten zich al vele jaren op toerusting en bemoediging van christenen (en jonge mensen in het bijzonder) bij het bestuderen van Gods Woord. Thema’s rondom gezin, geloofopvoeding en huwelijk hebben in het bijzonder hun hart. Vandaar ook dat ze zich ook graag inzetten voor activiteiten die ze als gezin of vanuit hun huis kunnen doen. Bastin – vier dagen per week werkzaam in het onderwijs (SO-gedrag) – spreekt af en toe op conferenties, gemeenteavonden, diensten of bijeenkomsten met jongeren en geeft ook les aan een Bijbelschool. Colinda – werkzaam in en vanuit het huis – richt zich specifiek op het gesprek met vrouwen(groepen) en pastorale begeleiding van vrouwen. Samen met hun kinderen verlangen ze ernaar om een gezin te zijn en te blijven in dienstbaarheid aan de Heere.’ Bron: www.sikkenberg.nl

 

Bastin

‘Samen met mijn vrouw Colinda en onze vijf kinderen wonen we in Gouda. Vier dagen per week ben ik werkzaam in het onderwijs als leraar SO-gedrag (jonge tieners met speciale onderwijsbehoeften). Eén hele dag per week kan ik wijden aan een van mijn andere passies: het onderzoeken van Gods Woord en het voorbereiden van spreekbeurten of bijbelstudies met groepen. Door dit Woord heeft de Heere mij tot leven geroepen en ik ervaar steeds weer dat Hij dit Woord voor mij en anderen wil gebruiken ‘tot onderricht en om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder werk volkomen toegerust’ (2Tim.3:16-17). Juist in de laatste dagen is het zo nodig dat we het Woord kennen, zowel met betrekking tot de gemeente, als ook met betrekking tot Israël. Graag geef ik hierom mijn medewerking aan het iB Studiehuis van Israël en de Bijbel.’ Bron: www.israelendebijbel.nl

Bastin aan het werk

 

Colinda

‘Ik ben getrouwd met Bastin toen ik 20 jaar jong was. Ik was op dat moment nog bezig met het afronden van mijn studie en heb nog een poosje gewerkt als verpleegkundige, totdat Judith geboren werd. Wij hebben er voor gekozen dat ik vooral thuis zou zijn voor de kinderen en Bastin buitenshuis zijn taak op zich zou nemen. Dit heb ik altijd ervaren als een goede keus, maar ik heb wel moeten leren om er een weg in te vinden, bijvoorbeeld in het zoeken naar de balans tussen dingen in het gezin en evt. activiteiten daarbuiten. Ik had vaak het idee dat ik mezelf moest verdedigen omdat ik niet deelnam aan het betaalde arbeidsproces en het heeft even geduurd dat ik echt kon genieten van het thuismoederschap.

Naarmate we langer getrouwd waren, ontdekten we hoe we als man en vrouw onze plek en taak ten opzichte van elkaar in mogen nemen. Het Bijbelgedeelte in Efeze 5, wat wij als vrouwen vaak maar liever overslaan, liet me niet meer los. In die periode had ik juist ontdekt, dat de Heere God het beste met me voorheeft en dat Hij graag wil dat ik tot mijn doel kom. Als dat Gods bedoeling is, dan is leven volgens Efeze 5 goed voor mij en zal ik daardoor tot bloei komen. Van daaruit ben ik gaan zoeken wat mijn plek als vrouw is ten opzichte van Bastin, maar ook in de gemeente etc. Door de tijd heen voelden we ook steeds meer de behoefte om deze leerervaringen met anderen te delen. We willen graag anderen stimuleren om, met de hulp van de Heere God, iets moois van het leven en het huwelijk in het bijzonder te maken.

Veel van de dingen die ik nu door wil geven, heb ik zelf moeten ontdekken door de jaren heen. Bij veel jonge vrouwen die ik tegenkom - getrouwd en ongetrouwd – merk ik de behoefte om ook met deze dingen bezig te zijn en er over te praten. Ik wil dat graag stimuleren, omdat dit je helpt bij het maken van belangrijke keuzes in je leven. Het is goed om al jong te kunnen genieten van wie je mag zijn als vrouw, maar natuurlijk ben je nooit te oud om hierin te groeien.’

Colinda

 

De start van ons werk

Wij hebben elkaar leren kennen in het jaar 1992. In diezelfde tijd zijn we ook tot geloof gekomen. In de stad waar we studeerden sloten we ons aan bij een Bijbelstudiekring, niet vermoedend hoe bepalend het onderzoeken van Gods Woord in ons leven zou gaan worden. Nog steeds ervaren we de zegen van al die kennis die we toen hebben opgedaan.

Rond ons trouwen worstelden we met de vraag hoe en waar we de Heere met ons leven zouden kunnen dienen. In eerste instantie waren we erg gegrepen door het verlangen om evangelisatiewerk te gaan doen in de Protestantse gemeente in Tongeren (België). Na het afmaken van onze opleiding werd al snel duidelijk dat de weg die we moesten gaan niet naar het zuiden liep. We zouden in Nederland blijven.

Het Bijbelkringwerk bleef groeien en we kregen de overtuiging dat het goed was dat Bastin de Bijbelschool zou gaan volgen, om zodoende een theologische basis te leggen voor de toekomst. Het hoofdaccent van onze activiteiten is daardoor uiteindelijk blijven liggen op Bijbelstudie en toerusting daarvoor.

In 2000 heeft Bastin één dag van zijn baan opgezegd om meer tijd vrij te krijgen voor het voorbereiden van alle activiteiten die op onze weg kwamen. In dit jaar hebben we ook de naam ‘HemelsBrood’ gekozen als herkenbare naam voor ons werk en zijn we ook gestart met een eenvoudige website.

 

Gevormd door de tijd

De komst van onze kinderen en verdrietige omstandigheden in onze familie waren de aanleiding om onze activiteiten uit te bouwen naar de thematiek van huwelijk en gezin. We zijn gegrepen door de nood die er in deze maatschappij – en ook onder christenen – is en willen graag onze steen bijdragen in het opwerpen van een dam tegen het werk van de Grote Sloper.

Het mooie is ook dat Colinda door deze ontwikkelingen steeds meer zicht kreeg op wat zij graag wilde doen, namelijk het bezig zijn op het vlak van pastoraat en hulpverlening. Ze heeft inmiddels een aantal jonge vrouwen mogen coachen en heeft op dit vlak ook scholing doorlopen (CPC).

Het is geweldig om te ervaren hoe je binnen het huwelijk samen – op een manier die bij je past – kunt bouwen aan het zelfde doel en elkaar ook daarin kunt aanvullen. We ervaren tot op de dag van vandaag dat dit de missie is die we hebben: toerusten en bemoedigen. Het is ons verlangen om, hoe dan ook, ons verdere leven in dienst te stellen van onze God en Vader.