Christelijk onderwijs

Deze artikelen en filmpjes laten iets zien van de wijze waarop ik christelijk onderwijs gestalte geef en wil geven. Christelijk onderwijs is voor mij meer dan kinderen en tieners bekend maken met de boodschap van het evangelie en uitleg geven bij de Bijbel. Dat ‘meer’ komt onder andere tot uiting binnen de KOSMOS projecten. Laten we als christelijke opvoeders de kansen benutten die we krijgen om de volgende generatie toe te rusten voor de wereld van vandaag en morgen.

Handreiking voor christelijk onderwijs

De boom, een exemplarisch lesproject

Dichterbij (lezing)

Essenties van christelijke leraarschap (lezing)

Te veel Bijbel

Opvoeden in het perspectief van het nieuwe leven

PCM in het licht van Bijbelse pedagogiek (artikel Bijbel & onderwijs)

Filmpjes

Alles op orde / Presentatie over schoolregels

De Bijbel in de klas / Aanmoediging voor het gebruik van de Bijbel in de onderwijspraktijk

De Bijbel in de basis / Appèl op christelijk leraarschap + project ‘Boom’

KOSMOS projecten / Essentie van KOSMOS projecten + project ‘Alles in orde’